De Hart Sutra

vertaald door Hongaku ZeshinToen de Bodhisattva Avalokitesvara in diepe meditatie was zag hij duidelijk dat de vijf condities van onze vijf zintuigen van nature leeg zijn (net zo als een filmscherm van nature leeg is).

Door dit inzicht werd hij verlost van alle rampspoed en pijn.

O Shariputra, vorm is niets anders dan leegte, leegte is niets anders dan vorm.

Leegte is vorm en vorm is leegte.

En dit zelfde geldt voor: Gewaarwording, begrip, onderscheidingsvermogen en bewustzijn.

O Shariputra, alle verschijnselen zijn vormen van leegte, zonder begin of eind.

Ze zijn niet bevlekt, noch puur, zonder winst of verlies.

In leegheid is geen vorm, gewaarwording, begrip, onderscheidingsvermogen of bewustzijn.

Geen oog, oor, neus, tong, lichaam of geest.

Geen kleur, geluid, reuk, smaak, gevoel of verschijnselen.

Geen buitenwereld (uitzicht)......... geen bewustzijns-terrein (gebied voor een buitenwereld).

Geen onwetendheid en geen eind aan onwetendheid.

Geen ouderdom en dood, geen eind aan ouderdom en dood.

Geen lijden en geen oorzaak van lijden geen uitdoving en geen (levens) pad.

Geen wijsheid en geen gewin.

Geen gewin, en daarom

Leeft een Bodhisatva zonder geestelijke belemmering constant in meditatie.

Vrij van belemmering, kent hij daarom geen angst.

Hij leeft verheven boven misleidende gedachten. Dit is Nirwana.

Al de Boeddha's uit het verleden, heden en toekomst, leven in volmaakte wijsheid en verkrijgen daarom de uiteindelijke complete verlichting.

Daarom zijn deze woorden waar, niets dan waar, het zijn onweerlegbare woorden, beter is er niet.

Ze verlichten alle pijn, dit is de waarheid, geen leugen.

Zeg het daarom voort.

Zeg deze mantra (ware woorden) voort, zeg :

Ga Te Ga Te Para Ga Te Para Sam Ga Te Bodhi Svaha

(gegaan, gegaan, alles te boven gegaan)

volledig ontwaakt, volmaakte wijsheids-sutra.

Home Page