De Hart Sutra

vertaald door Rob JanssenOm. Eer aan de verhevene, de nobele Volkomen Wijsheid!.

De nobele heer Avalokita, de bodhisattva, bewoog zich in de diepe wandel van de wijsheid die naar de overkant is gegaan. Hij zag naar beneden van omhoog en zag slechts vijf stapels, en zag dat ze in hun essentie ledig waren.

Hier, Sharipoetra, vorm is leegte en de leegte zelf is vorm; leegte is niet verschillend van vorm, vorm is niet verschillend van leegte; wat vorm is, dat is leegte, wat leegte is dat is vorm. Dit geld ook voor voelen, waarneming, willen en bewustzijn.

Hier, Sharipoetra, alle dharma's hebben leegte als kenmerk. Zij worden niet voortgebracht of beëindigd; zij zijn niet bezoedeld of onbesmet, niet onvolkomen noch volledig.

Daarom, Sharipoetra: in leegte is geen vorm, noch voelen, waarneming, willen of bewustzijn. Geen oog, oor, neus, tong, lichaam, bewustzijn. Geen vorm, klank, geur, smaak, aanraking, bewustzijnsakt. Geen voorwerp van gezicht enzoverder tot voorwerp van bewustzijn. Geen onwetendheid of uitdoven van onwetendheid enzoverder tot geen ouderdom en dood, geen uitdoven van ouderdom en dood. Geen lijden, oorsprong ervan, ophouden ervan, geen pad. Geen kennis, geen bereiken, geen niet-bereiken.

Daarom Sharipoetra: het is op grond van dit niet-bereiken dat een bodhisattva, die zich steunt op de Volkomen Wijsheid, verblijft zonder belemmering voor het gemoed. Vrij van belemmeringen van het gemoed is hij bevrijd van vrees, is hij aan verdraaide opvattingen voorbijgegaan en bereikt uiteindelijk nirvana.

Alle die als boeddha's verschijnen in de drie tijden ontwaken in de volledige, volkomen en volmaakte verlichting omdat zij zich hebben gesteund op de Volkomen Wijsheid.

Daarom moet de Volkomen Wijsheid worden gekend als de grote mantra, de mantra van de grote kennis, de allerhoogste mantra, de onvergelijkbare mantra die alle leed stilt - in waarheid wat kan verkeerd gaan? De Volkomen Wijsheid schenkt deze mantra. Die luidt als volgt:

Ga Te Ga Te Para Ga Te Para Sam Ga Te Bodhi Svaha
(Gegaan, gegaan; naar de overkant gegaan; volkomen naar de overkant gegaan. Ontwaken. Zegen.)

Home Page