Het Hart van Overschrijdende WijsheidBodhisattva Mededogen,
diep in wijsheid overschrijdend,
zag de leegte der vijf delen.
Zo vond hij verlossing.

Sariputra luister:
vorm is niets dan leegte,
leegte niets dan vorm;
verschijnselen zijn ledig,
leegte een verschijningsvorm.
Ook voelen denken willen en beseffen.

Sariputra luister:
alles is van oorsprong leeg
en niets ontstaat er of vergaat,
en niets bevuild of onbesmet,
en niets is winst of armoe.

Daarom is er in de leegte ook
geen vorm gevoel denken wens of besef.
Er is geen oog oor neus tong lijf of brein,
geen kleur toon geur smaak aanraking of voorwerp,
ook geen zicht noch blikveld of bewustzijn,
geen onwetendheid noch einde aan onwetendheid,
geen ouderdom of dood.

Er is geen lijden en geen aanleiding tot lijden,
ook geen einde aan het lijden en geen pad.
Men kan hier inzicht niet verwerven of verzaken.

Weet dan dat de bodhisattva,
niet gehecht aan iets bijzonders,
en gerust in wijsheid overschrijdend,
vrij is van de banden der misleiding.

Niets aan angsten onderhevig
is verlichting hier bereikt.
Want alle boeddha's van verleden
heden en toekomst,
in wijsheid overschrijdend,
komen tot volmaakt ontwaken.

Weet dat deze wijsheid dan
de meest verheven lofzang is,
de ongekende mantra,
welke elke vorm van lijden wegneemt.

Zonder feil onloochenbaar
is dit de hoogste wijsheid.
Weet en spreek zijn waarheid nu:

Ga Te Ga Te Para Ga Te Para Sam Ga Te Bodhi Svaha


( V O O R B I J    V O O R B I J

E N    O V E R S C H R E D E N

A L    I S    O V E R S C H R E D E N

O    W E L K    E E N    O N T W A K E N

A L    I S    E E N )Bronnen:

Conze, E.: Buddhist wisdom books. Allen and Unwin 1975
Luk, C.: Ch'an and Zen teaching, first series. Rider and co. 1960
Suzuki, D.T.: Manual of Zen Buddhism. Grove Press 1960
Tanahashi, K. en Schneider, D.: Zencirkels. Amsterdam 1985

Home Page