De zang over het heldere schouwen van de aard van het bewustzijn, dat heldere schouwen dat bevrijding brengt

PADMASAMBHAVA Guru Rinpoche

Vertaalster: Bhiksuni RátanaDe Zang

    1. Dit bewustzijn, een dat in het hele leven en in de hele bevrijding doordringt,
    2. Wordt niet herkend, ook al is het onze eigen fundamentele aard.
    3. Zijn flux is constant, maar we zijn onwetend.
    4. Zijn lichtende en feilloze weten wordt niet gezien
    5. Alhoewel het uit alles aan het licht komt.
    6. De Helden hebben het niet-voorstelbare onderwezen,
    7. En de totaliteit van de meest geheime leringen
    8. Hebben het over niets anders dan over deze verheven realisering.
    9. Hoewel de Geschriften omvangrijk zijn als de hemel
   10. Onderwijzen ze niets anders dan deze geest van eenheid.
   11. Deze rechtstreekse vingerwijzing is het terrein van de Helden.
   12. Slechts deze vingerwijzing verschaft je vaste voet in het Absolute.

   13. O, overwinning!
   14. Jullie, mijn kinderen die het getroffen hebben, luister!
   15. Dat "Bewustzijn", die "geest", dat woord dat zo bekend en onbekend tegelijk is,
   16. Daar weten de wezens niets van.
   17. Hun begrip ervan raakt niet aan het essentiële.
   18. Deze realiteit, daar kunnen ze niet bij.
   19. Vervreemd door (het concept van) individualiteit, stappen ze over de aard van het bewustzijn heen,
   20. En stappen daarmee ook over hun eigen aard heen.
   21. Onzeker dwalen ze rond door de drie Rijken
   22. En missen de essentie.
   23. Asceten en meesters (uit andere kring) zeggen dat ze 't door hebben,
   24. Maar deze schat, daar hebben ze geen weet van.
   25. Als verlamd door boekenwijsheid en intellectualiseren
   26. Geraken ze niet aan de ruimtegelijke transparantie van het bewustzijn.
   27. Gefascineerd door (dogmas over) subject en object
   28. Stappen zowel de gematigden als de extremisten over deze schat heen.
   29. Door hun tantrische rituelen verwijderen ze zich er van,
   30. Door hun (meditatieve) praktijk sluiten ze er de ogen voor.
   31. Zelfs zij die zich in de tradities van de Mahamudra en Dzogchen weten
   32. Zijn ingeperkt door hun eigen (beperkte) weten;
   33. Ze dwalen rond, van dualiteit naar niet-dualiteit,
   34. En nooit verder komend kennen ze het Ware Ontwaken niet.
   35. Je eigen bewustzijn, dat is leven en Bevrijding.
   36. Wordt niet de gevangene van een opvatting die, in een oneindige cyclus,
   37. Zichzelf in de staart bijt. Geef op te wikken en te wegen!
   38. Ja, laat het achter en verblijf in het vorstelijke niet-handelen.
   39. En door deze lering tot uitvoering te brengen realiseer je tezelfdertijd, onmiddellijk,
   40. Je Grote Natuurlijke Bevrijding.
   41. Door je schouwen, door je Weten dat van alles ontdaan is, tot op het bot,
   42. Realiseer je die perfectie die het Bewustzijn aangeboren is.

   43. Dat Bewustzijn, in dit lichtende absolute gewaar zijn
   44. bestaat en bestaat niet, tegelijkertijd
   45. Het is de bron van geluk, van duhkha (ongemak), en van bevrijding.
   46. De leringen hebben er namen voor: realiteit van het bewustzijn,
   47. Zijn of niet-zijn,
   48. Het uit zichzelf geboren bewustzijn,
   49. De Absolute aard,
   50. Het grote zegel (mahamudra),
   51. De natuurlijke bevrijding,
   52. De lichtende parel,
   53. Het fundament van het gewone.
   54. Deze realisering kent drie Poorten:
   55. De afwezigheid van sporen, helderheid, en het ruimtegelijke.
   56. De realisering die we hadden of hebben
   57. Is nergens in gevestigd, is pas geboren, en onmiddellijk.
   58. Haar aard is Zo te verblijven, door niets ingeperkt.
   59. Door het moment simpelweg en onmiddellijk te grijpen,
   60. Door zich zo in ieder moment ontdaan van alles te zien,
   61. Zal je schouwen stil en doorzichtig zijn, objectloos.
   62. Dat is het heldere schouwen, (zich manifesterend als) een bliksemschicht.

   63. Het is de ruimtegelijkheid die niets pretendeert,
   64. Het is de schitterende leegte voorbij de vormen,
   65. Ontdaan van het permanente, vloeiend,
   66. Het is grenzeloos, vol gloed en helder.
   67. Niet een, niet meervoudig
   68. Heeft het slechts één smaak -
   69. Nergens ontstaan
   70. Helder bewust van zichzelf
   71. Is het de Werkelijkheid zelve.

   72. Deze directe vingerwijzing naar de Realiteit
   73. Draagt de totaliteit van de werelden in zich.
   74. (Het is) het Lichaam van de waarheid, van vreugde, en van het absolute
   75. Vloeit er van over.
   76. Schitterend stralend is deze natuurlijke energie van bevrijding.

   77. Dit is dan de introductie tot deze krachtige methode
   78. Die de Werkelijkheid zelve aan het licht brengt.
   79. Op dit moment is je bewustzijn deze totaliteit,
   80. Is ze deze natuurlijke helderheid die door niets wordt ingeperkt.
   81. Kun je zeggen: "Ik begrijp de aard van het bewustzijn niet"
   82. Terwijl er, in deze feilloze helderheid van je schouwen,
   83. Niets is waarop je kunt mediteren!
   84. Kun je zeggen: Ik zie de aanwezigheid van het bewustzijn niet"
   85. Terwijl diegene die denkt deze werkelijkheid is!
   86. Kun je zeggen: Zelfs al zoek ik het, het blijft een mysterie"
   87. Terwijl je helemaal niets hoeft te doen!
   88. Kun je volhouden dat het ondanks al je streven aan je ontsnapt,
   89. Terwijl je alleen maar in dat door niets ingeperkte hoeft te verblijven!
   90. Kun je zeggen dat het je moeilijk valt in actie te komen
   91. Terwijl de aard is onbewogen te blijven!
   92. Kun je zeggen dat je 't niet kunt
   93. Terwijl de helderheid, je bewust zijn en het ruimtegelijke je eigen Realiteit zijn!
   94. Kun je beweren dat de oefening geen vruchten baart
   95. Terwijl ze natuurlijk is, spontaan en ongebonden!
   96. Kun je zeggen: "Ik zoek en vind niet"
   97. Terwijl het denken en de natuurlijke bevrijding er gelijktijdig zijn!
   98. Waarom denken dat de geneeswijzen niet baten
   99. Terwijl je eigen bewustzijn simpelweg Zo is!
  100. Hoe kun je voorwenden dat je 't niet weet!
  101. Wees ervan verzekerd dat de aard van bewustzijn ledigheid is, dat nergens op steunt.

  102. Je geest is net zo ontdaan van substantie als de lege ruimte -
  103. Of je 't nu leuk vindt of niet. Schouw in dat bewustzijn.
  104. Klamp je niet vast aan een nihilistische visie op ledigheid,
  105. Wees ervan verzekerd dat wijsheid altijd helder is geweest,
  106. Lichtend, spontaan, in zichzelf berustend,
  107. Als zonnestralen.
  108. Of je 't nu leuk vindt of niet, schouw in dat bewustzijn.
  109. Wees ervan verzekerd dat je kennen onfeilbare wijsheid is,
  110. Dat als een vlot op de stroom van een rivier deint.
  111. Of je 't nu leuk vindt of niet, schouw in dat bewustzijn.
  112. Weet dat je geen reden zult kunnen vinden,
  113. Want die deining is net zo substantieloos als de rest.
  114. Of je 't nu leuk vindt of niet, schouw in dat bewustzijn.
  115. Weet dat alles dat zich aan je geestesoog voordoet
  116. Niets anders is dan je eigen natuurlijke perceptie,
  117. Vergelijkbaar met een weerspiegeling.
  118. Of je 't nu leuk vindt of niet, schouw in dat bewustzijn.
  119. Wees ervan verzekerd dat alles dat verschijnt zich onmiddellijk bevrijdt,
  120. Uit zichzelf voortgekomen, zichzelf voortbrengend,
  121. Zoals je geest een wolk kan scheppen.
  122. Of je 't nu leuk vindt of niet, schouw in dat bewustzijn.

  123. Dat schouwen is leeg, bevrijding is spontaan, het waarheidslichaam
  124. is schitterend lichtende ruimtegelijkheid.
  125. Realiseer het absolute door de niet-Weg te gaan,
  126. Op dat moment toont zich je eigen heiligheid.
  127. En zo zou je intuïtieve weten, dat ruimtegelijk is,
  128. Zou deze spontane bevrijding die ontstaan is door het schouwen niet méér te laten zijn dan schouwen,
  129. Zou deze diepste realisering,
  130. Het onderzoeksgebied moeten zijn waar je hele wezen naar tracht.
  131. Eer aan dit diepste geheim.


Home Page